Welkom

 NIEUW (12 maart 2020) : aankoop van bijkomende aandelen

Op 20 februari 2020 is Bronsgroen cvba-so een samenwerkingsverband aangegaan met Hesbenergie cvba-so om een windmolen op te richten en te beheren in Juprelle, kort bij Vreren (Tongeren) en daarnaast plant Bronsgroen ook deelname in een windenergieproject bij de Driepaalhoeve (Dilsen-Stokkem).

De RvB heeft daarom beslist om over te gaan tot een kapitaalsinzameling... 

Wie is Bronsgroen?
Bronsgroen is een erkende Limburgse coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, afgekort een cvba-so. Bronsgroen wilt investeren in projecten van hernieuwbare energie en energiebesparing.

De winsten van de coöperatie zullen terugvloeien naar onze coöperanten én de Limburgse gemeentes in de vorm van 

  • een billijk dividend voor de coöperanten  
  • energiediensten voor de coöperanten, waaronder groene stroom en energie-advies  
  • sociale projecten ter bestrijding van energie-armoede.
Bronsgroen richt zich tot alle Limburgers die de transitie naar een ecologische verantwoorde en democratische energiemarkt willen ondersteunen.
We zijn actief lid van 
REScoop Vlaanderen, de Vlaamse koepel van coöperaties die werken rond hernieuwbare energie.
Spandoek Bronsgroen met Gouverneur Reynders.jpg
INFOFOLDER
Vraag vrijblijvend een voorstellingsfolder aan via onze contactpagina.
U kan deze hieronder ook downloaden.


Sociale projecten

De RvB heeft zowel in 2017 als in 2018 haar goedkeuring verleend om een budget vrij te maken voor een sociaal project om in afwachting van een eerste windproject de sociale doelstelling van de coöperatie te realiseren door een gedeelte van de jaarlijkse winst  te besteden aan een project met een sociale doelstelling. Aan de coöperanten werd de mogelijkheid geboden om een project voor te stellen op basis van selectiecriteria.  
De RvB heeft vervolgens een project gekozen.  Het project van 2017 werd volledig gerealiseerd.  Het project van 2018 is momenteel nog niet gerealiseerd omwille van een achterstand in de originele bouwwerf.
Documenten (PDF)
© 2011 - 2020 BronsGroen cvba