Directe participatie

27/12/2012

Op deze pagina's van onze website informeren we u over onze campagne om als Limburgse burgercoöperatie een concrete participatie in een windmolenpark in Limburg te kunnen realiseren.

Dit lukt namelijk niet zonder slag of stoot.

 • Startproject aan de E313 in Bilzen : dit project van Windvision en Ecopower, waarin Bronsgroen mee kan investeren, wordt ondanks de uitstekende locatie, nog steeds aangevochten door een actiecomité.
 • Investering in andere windmolenparken in Limburg : in Limburg werden in 2014 diverse windparken gerealiseerd door private projectontwikkelaars (Machiels NV, Limburg Wind NV, ...) , waarin we graag mee zouden participeren, als 'dienstverlener' voor echte burgerparticipatie. Maar dit is tot op heden nog niet gelukt.

Achtergestelde lening = gevaar voor coöperanten

 • Wij pleiten er als lid van REScoop al sinds 2013 voor om als coöperatie direct/rechtstreeks te kunnen participeren in windmolenparken, zodat we als coöperatie mede-eigenaar kunnen worden.
 • Dit in tegenstelling tot andere energiecoöperaties die ervoor kiezen om met het geld van hun coöperanten een achtergestelde lening te geven aan een energiebedrijf NV.
  De problemen bij energiebedrijf Electrawinds hebben ervoor gezorgd dat coöperatie Groenkracht ondertussen in vereffening is. Dit pijnlijke voorval bewijst dat er wel degelijke grote gevaren zijn bij de constructie van een achtergestelde lening. Lees meer

Maar er zijn ook hoopgevende signalen:

 • Onze 'strijd' om als burgercoöperatie direct te kunnen participeren in windmolenparken in Limburg, is een eerlijke en noodzakelijke strijd om de energieproductie democratischer te organiseren. In andere Europese landen, zoals Denemarken, Duitsland en Nederland,  is deze maatschappelijke trend dat burgers mede-eigenaar worden van de productiemiddelen al jaren geleden gestart.
  Lees meer hierover in het artikel in Humo over energiecoöperaties en de energietransitie.
 • Bronsgroen wordt overal in Vlaanderen gevraagd om op vormingsmomenten en evenementen onze aanpak toe te lichten, onlangs nog op een Inspiratiedag over burgerparticipatie in het Vlaams Parlement op 9 december 2014. Lees meer
 • Steeds meer Limburgse middenveldorganisaties hebben sympathie voor onze bottom-up aanpak, en onze keuze om onze toekomstige winsten uit windenergie te herverdelen naar gezinnen in energie-armoede, in samenwerking met het gemeentelijke OCMW, de sociale bouwmaatschappij, ...
  Lees meer
 • Ook Greenpeace heeft begrepen dat burgers die een effectieve rol kunnen spelen in de energietransitie, door mede-eigenaar te worden van de productiemiddelen. Lees meer
 • Ondanks het feit dat we geen promotie voeren, zijn er bijna dagelijks Limburgers die aansluiten bij Bronsgroen als coöperant.
 • Bovendien zijn er steeds meer mensen die zich als vrijwilliger bij Bronsgroen willen inzetten om mee te helpen onze doelstellingen te bereiken.

© 2011 - 2018 BronsGroen cvba