Burgerparticipatie

Inspiratiedag Burgerparticipatie Vlaams Parlement 09/12/14
Inspiratiedag participatie141209.pngOp 9 december organiseerde de Vlaamse overheid een Inspiratiedag Participatie, voor communicatieverantwoordelijken en beleidsmedewerkers, politici en beleidsverantwoordelijken van de verschillende bestuursniveaus.

Overdag konden de 200 deelnemers in dialoog gaan met friskijkers en spraakmakers die de voorbije jaren goede participatiepraktijken op de kaart zetten.


Praktijkvoorbeeld: coöperatie Bronsgroen
Bronsgroen was als burgercoöperatie uitgenodigd om te getuigen over onze moeilijkheden en successen.
Hier enkele elementen uit ons verhaal:
  • Wij stellen vast dat in Limburg de provincie en de gemeentes de voorbije jaren via intercommunale Nuhma eigen coöperaties heeft opgericht, top down, zonder dat daar een burger aan te pas kwam. Het gaat hier over Limburg Wind cvba, de coöperatie van Limburg Wind NV, en Limburgs Klimaatfonds cvba.
  • Daardoor is het moeilijker voor een bottom-up burgerinitatief zoals Bronsgroen om een plek te verwerken. Wij zouden graag een samenwerking aangaan met Limburg Wind NV, zodat de Limburgers ook voor 20% direct zouden kunnen participeren in windenergie. Deze 20% directe participatie is immers een beslissing van het provinciebestuur.
  • Steeds meer Limburgse middenveldorganisaties hebben sympathie voor onze bottom-up aanpak, en onze keuze om onze toekomstige winsten uit windenergie te herverdelen naar gezinnen in energie-armoede, in samenwerking met het gemeentelijke OCMW, de sociale bouwmaatschappij, ...
  • Ook Greenpeace heeft begrepen dat burgers die een effectieve rol kunnen spelen in de energietransitie, door mede-eigenaar te worden van de productiemiddelen.
  • Ondanks het feit dat we geen promotie voeren, zijn er bijna dagelijks Limburgers die aansluiten bij Bronsgroen als coöperant.
Klik hier voor een verslagje van de workshop van Bronsgroen op de website van Coopburo.

Klik hier voor een overzicht van alle downloadbare presentaties deze dag. Ook de overzichtelijke publicatie met alle good practices kan je daar downloaden.

© 2011 - 2018 BronsGroen cvba