Petitietekst

21/11/13

In het kader van onze campagne directe participatie, hebben wij een petitietekst opgesteld, die weergeeft waarin juist het verschil zit tussen het principe van financiële participatie, en ons eigen principe van directe participatie. U kan de tekst hieronder downloaden.

Deze tekst zijn we persoonlijk gaan toelichten aan een aantal Limburgse middenveldorganisaties: vakbonden, sociale organisaties, milieu-organisaties.

Ruim maatschappelijk draagvlak in Limburg

Hier een overzicht van de organisaties die de petitietekst ondertekend hebben:
1. Sint-Vincentius Limburg
2. Huurderssyndicaat Limburg
3. ACV Limburg
4. Limburgse Milieukoepel
5. Cordium
6. KWB Limburg
7. Stebo
8. Dienstencentrum Sint Gerardus Diepenbeek
9. Dubo Limburg
10. OKRA Limburg
11. Tevona
12. Vzw kilowattuur
13. ABVV Limburg
14. Alternatief vzw
15. Rimo

Wij wensen bij deze, in naam van de duizenden Limburgse gezinnen in energie-armoede, die (een deel van) de komende winter in de kou zullen doorbrengen, al deze organisaties te bedanken voor hun bijdrage aan het welslagen van onze campagne!

Geld voor de strijd tegen energiearmoede in Limburg

Wij engageren ons nu om erover te waken dat de principiële beslissingen ook gaan uitmonden in effectieve toekomstige directe participaties van burgercoöperaties in windmolens. Voor windparken waarin Bronsgroen mee kan investeren, zal dit betekenen dat wij in de toekomst de nodige inkomsten kunnen verwerven om deze, conform onze sociale missie, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk projecten ter bestrijding van energie-armoede.

© 2011 - 2018 BronsGroen cvba