Intekenen

Nieuwe coöperanten: maximum 1 aandeel 

Indien u coöperant wilt worden, vul dan even het formulier onderaan in, en lees even deze info:
•    Een aandeel kost 125 euro en is op naam.
•    Elke persoon kan momenteel maximum 1 aandeel aankopen. Bij een nieuwe grote investering zullen onze bestaande coöperanten als eerste de kans krijgen om extra aandelen bij te kopen.
•    Uw inschrijving gaat in vanaf de datum van storting op ons rekeningnummer:
IBAN BE42 7512 0591 3054 en BIC AXABBE22
•    Er zijn geen instap –of uitstapkosten.
•    Na aankoop wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij er een andere begunstigde wordt aangeduid. Dit laatste kan enkel door het papieren intekenformulier onderaan in te vullen en ons te bezorgen.
•    Alle coöperanten worden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt verzonden per e-mail, teneinde onze administratiekosten te drukken.
•    Alle coöperanten hebben elk één stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten.
•    Alle coöperanten ontvangen het Eikenblad, onze Nieuwsbrief voor vennoten. Deze Nieuwsbrief wordt verzonden per e-mail, teneinde onze administratiekosten te drukken.
•    Na 5 jaar kan men vrij uitstappen, zie onze statuten.
•    De eerste schijf van 190 euro dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing.
•    Het dividend wordt uitgekeerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever, tenzij deze een andere begunstigde aanduidt via dit formulier.
•    Spaarformule: Indien u wenst om het aandeel niet in één keer te betalen, maar in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand, kan dat ook. Gelieve dit in te vullen op het intekenformulier. Wij bezorgen u dan een document waarmee u een permanente opdracht voor twaalf maanden kan openen bij uw bank. U ontvangt vanaf na de eerste storting eveneens het Eikenblad, onze Nieuwsbrief.

Naam
Voornaam
Straat en nummer  
Postnr en gemeente  
Aantal aandelen  ( Per vennoot maximum 40 aandelen van 125 euro )
Rekeningnr - - -  ( IBAN )
E-mail  ( U ontvangt een overzicht van uw inschrijving )
Verzenden
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba