Coopkracht

logo_coopkracht.gifCoopkracht is het overlegplatform voor de mens- en milieuvriendelijke coöperatieve bedrijven in Vlaanderen. Wij willen het coöperatieve gedachtegoed bevorderen en de groei en ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen steunen.
Want de coöperatieve economie kan enkel groeien en een reële invloed uitoefenen op het economisch en maatschappelijk gebeuren als de nieuwe en bestaande waardengedreven coöperatieve vennootschappen mekaar vinden en met elkaar op een bevruchtende manier samenwerken.
Bronsgroen is lid van Coopkracht.
Meer info: klik hier
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba