Sociaal Oogmerk

Coöperatieve Venootschap met Sociaal Oogmerk (cvba-so)
Bronsgroen is een cvba-so. Dit sociaal oogmerk willen we op 3 manieren realiseren:

1) Winsten laten terugvloeien naar sociale projecten

We willen de winst die we overhouden nadat onze coöperanten een billijke vergoeding op hun kapitaal hebben ontvangen, vooral investeren in sociaal-ecologische projecten in Limburg.
Hiervoor willen we samenwerken met de gemeentes en de OCMW's en de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de regio, vooral in die gemeentes waar we kunnen investeren in hernieuwbare energie.
De weg naar meer hernieuwbare energie is volgens ons immers maar geslaagd als ook mensen die het financieel wat moeilijker hebben daadwerkelijk betrokken worden bij deze transitie, en zo ook mee kunnen genieten van de voordelen.

In 2020 wordt een belangrijke jaar om deze samenwerking gestalte te geven omdat we participeren in 2 concrete windenergieprojecten. De Raad van Bestuur gaat in dit kader een dialoog aan met de naburige en plaatselijke overheden (Tongeren, Riemst en Dilsen-Stokkem) en met haar coöperanten om deze investeringen in sociaal-ecologische projecten voor te bereiden. 

2) Actief bijdragen aan energiebesparing
In onze coöperatie is veel deskundigheid aanwezig inzake energiebesparig


3) Lage instapdrempel: spaarformule
Mensen die krap bij kas zitten, kunnen ook aansluiten bij Bronsgroen door gebruik te maken van het unieke spaarsysteem: wie het aandeel niet in één keer wil / kan betalen, kan in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand toch volwaardig aandeelhouder worden. Meer informatie op de pagina Intekenen.

en in de mate van het mogelijke verlenen we advies en ondersteuning om de energiefactuur te verlagen en de energie-armoede te verminderen.
© 2011 - 2020 BronsGroen cvba