Sociaal Oogmerk

Coöperatieve Venootschap met Sociaal Oogmerk (cvba-so)
Bronsgroen is een cvba-so. Dit sociaal oogmerk willen we op 3 manieren realiseren:

1) Winsten laten terugvloeien naar sociale projecten

We willen de winst die we overhouden nadat onze coöperanten een billijke vergoeding op hun kapitaal hebben ontvangen, vooral investeren in sociaal-ecologische projecten in Limburg.
Hiervoor willen we samenwerken met de gemeentes en de OCMW's en de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de regio, vooral in die gemeentes waar we kunnen investeren in hernieuwbare energie.
De weg naar meer hernieuwbare energie is volgens ons immers maar geslaagd als ook mensen die het financieel wat moeilijker hebben daadwerkelijk betrokken worden bij deze transitie, en zo ook mee kunnen genieten van de voordelen.

2) Actief bijdragen aan energiebesparing
In onze coöperatie is veel deskundigheid aanwezig inzake energiebesparing:
  • zowel in onze Raad van Bestuur als bij onze coöperanten zijn verschillende erkende energie-adviseurs.
  • daarnaast zijn er verschillende coöperanten die een opleiding tot energiemeester hebben gevolgd.
Deze expertise willen we inzetten voor meerdere doelgroepen:
  1. We willen graag onze coöperanten met vragen rond energiebesparing persoonlijk advies verlenen.
  2. We willen een bijdrage leveren aan bepaalde projecten, die tot doelstelling hebben om gezinnen in energie-armoede te ondersteunen bij het verlagen van hun energiefactuur.
    Voorbeeld: Bronsgroen is een actieve partner in het project Energiejacht op Maat, dat loopt van december 2014 tot april 2015. Lees meer.
3) Lage instapdrempel: spaarformule
Mensen die krap bij kas zitten, kunnen ook aansluiten bij Bronsgroen door gebruik te maken van het unieke spaarsysteem: wie het aandeel niet in één keer wil / kan betalen, kan in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand toch volwaardig aandeelhouder worden. Meer informatie op de pagina Intekenen.

© 2011 - 2020 BronsGroen cvba