Vaak gestelde vragen

 •    Spaarformule: Indien u wenst om het aandeel niet in één keer te betalen, maar in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand, kan dat ook. Gelieve dit in te vullen op het intekenformulier. Wij bezorgen u dan een document waarmee u een permanente opdracht voor twaalf maanden kan openen bij uw bank. U ontvangt vanaf na de eerste storting eveneens het Eikenblad, onze Nieuwsbrief.

 

Klik op één van de volgende subrubrieken links op deze pagina:

  • Aandelen
  • Vrijstelling RV
  •  Rendement
  • Wat zijn coöperaties? 

Als u hier geen antwoord vindt, gelieve  dan contact te nemen via de contactpagina.

•    Na 5 jaar kan men vrij uitstappen, zie onze statuten.
•    Sedert 2019 wordt bij de uitkering van het dividend de roerende voorheffing rechtstreeks afgehouden. Op eenvoudig verzoek levert Bronsgroen het volgend jaar hiervan een bewijs af zodat u de roerende voorheffing tot het wettelijk maximum kunt terugvragen via uw belastingsaangifte.

•    Het dividend wordt uitgekeerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever, tenzij deze een andere begunstigde aanduidt via dit formulier.

© 2011 - 2020 BronsGroen cvba