Rendement

Welk rendement mag ik verwachten op mijn aandeel in Bronsgroen?
Bronsgroen heeft tot nu toe telkens een rendement uitgekeerd van 1 procent. Wij streven ernaar kunnen we de komende jaren een rendement van 2 à 3 %  uit te keren. Dit zal echter pas kunnen als we ook kunnen investeren in windmolens.
In elk geval blijft dit rendement hoger dan wat je op een spaarrekening kan krijgen, en bovendien weet je waar je geld in terecht komt: uitsluitend in projecten van hernieuwbare energie, dus niet bij wapenfabrikanten, milieuvervuilers of bedrijven die de mensenrechten schenden.
Het rendement wordt niet bepaald door de Raad van Bestuur van Bronsgroen, maar wel door de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van aandeelhouders.

Wat bepaalt het rendement van mijn aandeel bij Bronsgroen?
Dit rendement hangt af van twee factoren:

 1. Onze inkomsten.
  Deze hangen sterk af van de toegekende groene stroom certificaten door de Vlaamse overheid.
  1. Windenergie: we werken achter de schermen hard aan het realiseren van onze eerste participatie in een windmolen(park), maar dat gaat traag. We hebben wel uitzicht op enkele concrete participaties.
  2. Zonne-energie: door de gezakte prijzen van zonnepanelen wordt dit terug interessanter, maar het prosumententarief blijft wel hoog. We bekijken momenteel concreet in onze werkgroep scholen de mogelijkheden om opnieuw te gaan investeren in PV op scholen.
  3. andere investeringen, zoals LED-verlichting.

 2. Onze uitgaven.
  Deze houden we zo laag mogelijk. Onze coöperatie werkt momenteel enkel met de vrijwillige inzet van onze bestuurders en sympatisanten, waardoor we geen personeelskost moeten dragen.
  Daarnaast is het onze opdracht om de eerste jaren voldoende reserves opzij te zetten, zodat we de coöperanten die na 5 jaar de coöperatie willen verlaten, hun kapitaal kunnen terugbetalen.
 3. Wettelijke bepalingen.
  Wij zijn erkend door het Ministerie van het Economische Zaken, waardoor wij maximaal 6% rendement mogen uitkeren.
  Belangrijk om weten is dat de dividenden zijn vrijgesteld van Roerende Voorheffing tot een bepaald bedrag (momenteel 180 euro), hetgeen betekent dat uw dividend een netto-opbrengst betekent.


© 2011 - 2019 BronsGroen cvba