Vrijstelling R.V.

Vrijstelling van Roerende Voorheffing: hoe zit dat?
Bronsgroen cvba is een erkende coöperatie. Dividenden die door zulke coöperaties worden uitgekeerd, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, tot een bedrag van 190 euro. Deze regel geldt per aandeelhouder en per vennootschap (uit de tekst van de Nationale Raad voor de Coöperatie). De interpretatie van de NRC is dat dit geldt voor de som van alle dividenden die iemand ontvangt van alle erkende coöperaties waarvan hij of zij lid is.
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba