Info over hinder

Op deze pagina willen we u objectief informeren over de belangrijkste hinderelementen. Door de verbeterde technologie en verstrengde wetgeving is de hinder sterk afgenomen de laatste 10 jaren.

1. Slagschaduw
slagschaduw.jpgOp 10 mei 2012 verscheen op blz.63 van een Limburgse krant het artikel met titel 'Molen met motor', waarin wat duiding werd gegeven bij de windmolen in Halen. Daarin stond dat een windmolen in ons land 30u/jaar slagschaduw mag veroorzaken. Dat klopt inderdaad nog voor de molens die tot in 2011 werden vergund.
Maar sinds 1 januari 2012 is slagschaduw op een woning beperkt tot maximum 8 uren per jaar en tot maximum 30 minuten per dag. Daarna wordt de betrokken windturbine automatisch uitgeschakeld als er opnieuw slagschaduw optreedt.
Deze nieuwe regeling geldt ook voor de windmolens die op het einde van 2011 een vergunning kregen, zoals de 3 windturbines in Bilzen / Hoeselt.

2. Geluid

Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat de windturbine nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het harder waait, neemt het achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blaadjes aan de bomen) sterk toe en wordt de turbine daardoor overstemd. Bij windkracht 4 tot 5 is de windturbine in de meeste gevallen wel hoorbaar.

Windturbines maken geluid, dit komt door:Geluid windmolens.jpg

  • De bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast. Of en hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type turbine.
  • De draaiende rotorbladen. De hoeveelheid (aerodynamisch) geluid is afhankelijk van de rotordiameter, het toerental en de vormgeving van de rotorbladen.

Het waargenomen geluid bij een windturbine is afhankelijk van:

  • de windsnelheid;
  • het type turbine;
  • de omgeving (invloed achtergrondgeluid).

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit is bereikt door :

  • een betere geluidsisolatie van de gondel;
  • verlaging van het toerental;
  • verbeterd ontwerp van de rotorbladen.

De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel (van nabij liggende woningen) worden op dit moment weergegeven in dB(A). Dat is de maat voor het geluidsniveau, aangepast aan de gevoeligheid van het menselijk oor. Volgens de huidige Vlaamse regels mag het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode van een windmolenpark niet meer dan 39 dB(A) zijn. Deze Vlaamse norm is bijzonder streng: in Nederland is de norm 's nachts 41 dB(A), en in Wallonië is er een nieuw "Cadre de Référence", waarin de nacht-norm van 45 dB(A) is opgenomen.
Bij moderne windturbines kan het toerental van de rotorbladen zodanig begrensd worden dat de normen perfect gerespecteerd worden. En uiteraard zullen de exploitanten dit ook toepassen, zodat de nachtrust van de omwonenden gegarandeerd is.

Geluidsniveaus.gifTer illustratie deze grafiek, waaruit blijkt dat windturbines in een geluidsklasse zitten waar meer te horen valt dan in een slaapkamer en minder dan in een gewone woonkamer.

Hieruit blijkt dat in de stilste periode 's nachts (tussen 24u en 4u) de windturbines in verminderd volume moeten draaien om aan de strenge Vlaamse norm van 39 dB(A) te voldoen. In de praktijk wordt dat ook effectief toegepast door de exploitanten.

© 2011 - 2019 BronsGroen cvba