Onderzoek in Lanaken

Bevraging in Lanaken lente 2012
Op Pinkstermaandag 28 mei 2012 trok Bronsgroen naar het Europaplein in Lanaken, om aan de mensen die daar vlakbij de windmolens wonen (op 400 meter afstand) te vragen of zij hinder ondervinden van geluid of slagschaduw.
Daar staan op het industrieterrein al meerdere jaren 4 grote windturbines, met een tiphoogte (mast + wiek) van 150 meter. Een van deze turbines staat vlakbij het Europaplein, in het hart van Lanaken Centrum. De appartementen daar staan op 400 à 500 meter van deze turbine. Een groep serviceflats staat op 390 meter van deze turbine.

Resultaten bevraging
Er was van de bewoners op het Europaplein en in de serviceflats niemand die vond dat deze windmolen hinder veroorzaakt. 23 bewoners van het Europaplein en de serviceflats ondertekenden een pamflet waarin ze verklaren dat ze geen hinder hebben van de windmolens. Deze mensen moeten nog 30 uren slagschaduw per jaar verdragen. Ook over geluidshinder heeft er niemand geklaagd! Ze hebben wel last van het verkeer, er ligt een drukke baan langs het Europaplein.

Verstrengde wetgeving
Maar sinds begin 2012 is het aantal uren slagschaduw nog verder terug geschroefd tot maximaal 8 uren op een gans jaar. Als dit aantal bereikt is voor een bepaalde woning, zal de windturbine automatisch stilgelegd worden.
De huidige generaties windturbines zijn door een verbeterde technologie en doorgedreven isolatie geluidsarm geworden. Om te garanderen dat de omwonenden kunnen genieten van hun nachtrust (norm is 39 dBa), worden de turbines ’s nachts vaak automatisch in verminderde modus gezet, zodat het brongeluid vermindert. Onze conclusie is dus dat er nog nauwelijks van hinder kan gesproken worden bij windturbines die vandaag gebouwd worden.

15 juni: Global Wind Day
Op 15/06/12 heeft Bronsgroen de resultaten van dit buurtonderzoek bekend gemaakt aan de pers. U kan het item in het nieuws van TVL hier bekijken.
Ook HBVL maakte een mooi artikel over onze actie:
Artikel Bronsgroen in HBVL 16 06 2012.jpg
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba