Park aan de E313

Het eerste windmolenpark waarin Bronsgroen investeert bevindt zich aan de E313, ter hoogte van Beverst.

Projectontwikkelaars Ecopower en Windvision hebben in 2011 vergunningen aangevraagd voor een park van 4 windturbines . Het Vlaams Gewest leverde een bouwvergunning voor de 4 turbines, maar de provincie Limburg leverde een milieuvergunning voor maar 3 turbines.

Tegen de milieuvergunning is beroep aangetekend, maar Minister Schauvliege heeft de milieuvergunning bevestigd, en dit beroep verworpen. Zie artikel 'Minister zegt ja'

Tegen de bouwvergunning is eveneens beroep aangetekend. Wij verwachten hierover binnenkort een uitspraak, en hopen dat, net als voor de milieuvergunning, ook hier de hogere overheid een wijze beslissing neemt in het algemeen belang.
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba